Sale!

Dispozitii privind apararea impotriva incendiilor – livrare electronica


PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

DISPOZITII PSI privind:

Organizarea  apararii impotriva incendiiilor;

Infiintarea Comisiei de Aparare in domeniul Situatiilor de Urgenta;

Structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor;

Desemnarea Cadrului Tehnic cu atributii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor;

Reglementarea asigurarii cailor de acces, evacuare si de interventie in caz de incendiu;

Obligatiile conducatorilor locurilor de munca;

Instruirea angajatilor;

Obligatiile personalului salariat;

Reglementarea fumatului;

Utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase;

Reguli si masuri la utilizarea, manipularea, transportului si depozitarea substantelor periculoase;

Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora;

Incheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză;

Reguli si masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Pret: 120.00 lei