Sale!

Continut instruire angajati in domeniul PSI/SU – livrare electronica


PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

Dosarul cuprinde:

1. GRAFICUL ANUAL de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă:
– pentru personalul administrativ;
– pentru personalul cu functii de executie, pentru personalul lucrator.

2. TEMATICI ORIENTATIVE pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje in domeniul apararii impotriva incendiilor şi protecţie civilă, in cadrul unitatii:

– instructaj intoductiv general;
– instructaj la locul de munca;
– instructajul periodic.

3. INSTRUCTIUNI de aparare impotriva incendiilor;
4. Teste instruire angajati.
5. Continut instruire conform tematicilor de instruire;
6. Masuri de prim ajutor;
7. Instrucţiuni – proceduri în caz de cutremur.

Pret: 150.00 lei