Servicii si produse oferite

 • Acordarea Primului Ajutor În Cazul Arsurilor Termice – livrare electronica

  5.00 lei

  Instrucţiuni De Apărare Împotriva Incendiilor

  Recomandare print si afisare:

  – format  A4 (210 x 297 mm)
  – policromie
  – carton dublucretat lucios colorat

  -tiplate in folie laminatoare

 • Anexa la fisa postului lucratori si personal TESA, cu raspunderi SSM- pentru orice functie – livrare electronica

  8.00 lei

  PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

  Va rugam sa specificati pentru care post doriti documentele!

 • Atribuţii Principale Ale Stivuitoristului – livrare electronica

  5.00 lei

  Instrucţiuni Proprii De Securitate A Muncii

  – format  A4 (210 x 297 mm)
  – policromie
  – carton dublucretat lucios colorat

  -tiplate in folie laminatoare

 • Continut exercitii de evacuare si interventie in caz de incendiu – livrare electronica

  35.00 lei

  PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

  Evidenta exercitii;
  Proces verbal exercitiu simulare incendiu
  Proces verbal mod de comportare in caz de cutremur

 • Continut instruire angajati in domeniul PSI/SU – livrare electronica

  150.00 lei

  PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

  Dosarul cuprinde:

  1. GRAFICUL ANUAL de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă:
  – pentru personalul administrativ;
  – pentru personalul cu functii de executie, pentru personalul lucrator.

  2. TEMATICI ORIENTATIVE pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje in domeniul apararii impotriva incendiilor şi protecţie civilă, in cadrul unitatii:

  – instructaj intoductiv general;
  – instructaj la locul de munca;
  – instructajul periodic.

  3. INSTRUCTIUNI de aparare impotriva incendiilor;
  4. Teste instruire angajati.
  5. Continut instruire conform tematicilor de instruire;
  6. Masuri de prim ajutor;
  7. Instrucţiuni – proceduri în caz de cutremur.

 • Continut instruire angajati in domeniul SSM – livrare electronica

  150.00 lei

  PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

  Dosarul cuprinde:

  DECIZII PRIVIND:

  -INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALA;

  -INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA;

  -INSTRUIRE PERIODICA;

  GRAFIC DE INSTRUIRE;

  TEMATICI DE INSTRUIRE PENTRU TOATE FUNCTIILE DIN CADRUL SOCIETATII;

  TEMATICĂ INSTRUIRE  SECURITATE ŞI SǍNǍTATE ÎN MUNCĂ

  TEMATICĂ INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALĂ

  TEMATICĂ INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ

  TEMATICĂ INSTRUIRE PERIODICA

  MATERIAL DE INSTRUIRE

  PRINCIPII GENERALE DE PRIM AJUTOR

  TEST DE VERIFICARE SSM

 • Dispozitii privind apararea impotriva incendiilor – livrare electronica

  120.00 lei

  PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

  DISPOZITII PSI privind:

  Organizarea  apararii impotriva incendiiilor;

  Infiintarea Comisiei de Aparare in domeniul Situatiilor de Urgenta;

  Structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor;

  Desemnarea Cadrului Tehnic cu atributii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor;

  Reglementarea asigurarii cailor de acces, evacuare si de interventie in caz de incendiu;

  Obligatiile conducatorilor locurilor de munca;

  Instruirea angajatilor;

  Obligatiile personalului salariat;

  Reglementarea fumatului;

  Utilizarea focului deschis si reglementarea executarii lucrarilor periculoase;

  Reguli si masuri la utilizarea, manipularea, transportului si depozitarea substantelor periculoase;

  Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora;

  Incheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză;

  Reguli si masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

 • Documentatii SSM – securitatea si sanatatea in munca – livrare electronica

  750.00 lei

  PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

  OPIS:

  1. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM
  2. Decizie numire lucrator desemnat SSM
  3. Decizie periodicitate instructaj SSM
  4. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
  5. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică
  6. Program anual de instruire-testare
  7. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
  8. Plan de prevenire şi protecţie
  9. Anexa planul de prevenire si protecţie
  10. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare a lucrătorilor şi stingerea incendiilor

  11. Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie

  12. Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie

  13. Regulament de ordine interioara

  14.Instruirea introductiv-generală la angajare

  15. Instruirea la locul de muncă

  16.Instrucţiuni proprii SSM

  17.Obligaţiile angajatorului

  18.Obligaţiile lucrătorilor

  19.Instrucţiune internă privind fumatul

  20.Principii generale de prim ajutor

  21.Prim ajutor în caz de arsuri

  22.Prim ajutor în caz de electrocutare

  23.Prim ajutor în caz de fracturi

  24.Prim ajutor leziuni ochi

  25.Prim ajutor plăgi şi bandaje

  26.Prim ajutor în caz de lesin

  27.Prim ajutor în caz de expunere la caldura

  28.Prim ajutor la locul accidentului

  29.Prim ajutor în caz de expunere la frig

  30.Prim ajutor în caz de hemoragii

  31.Prim ajutor în caz de traumatisme ale muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor

  32.Anexă fişa postului lucrători

  33.Test de verificare SSM

  34.Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare

  35.Componenţă trusă sanitară

   

CATEGORII
/
PAGINI