Sale!

Material Prevenirea si Stingerea Incendiilor – livrare electronica


PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

I. Evacuarea si salvarea persoanelor din cladiri
1. Reguli privind evacuarea in caz de incendiu. Limitarea si stingerea incendiului;
2. Organizarea evacuarii. Asigurarea cailor de evacuare si salvare si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective;
3. Evacuarea persoanelor;
4. Salvarea persoanelor.

Pret: 35.00 lei

PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

I. Evacuarea si salvarea persoanelor din cladiri
1. Reguli privind evacuarea in caz de incendiu. Limitarea si stingerea incendiului;
2. Organizarea evacuarii. Asigurarea cailor de evacuare si salvare si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective;
3. Evacuarea persoanelor;
4. Salvarea persoanelor.
II. Instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor
Clasificarea instalatiilor de stingere a incendiilor;
2.Instalatii de detectare;
2.1. Generalitati;
2.2. Echiparea cu instalatii pentru detectare, semnalizare, anuntare si alarmare in caz de incendiu;
3. Instalatii de sprinklere;
3.1. Generalitati;
4. Instalatii de hidranti interiori;
4.1. Generalitati;
4.2. Echiparea cu instalatii de hidranti.
III. Elemente de tactica stingerii incendiilor
Reguli generale de stingere a incendiilor;
Substante de stingere;
Procedee de stingere a incendiilor;
Mijloace initiale de stingere a incendiilor. Stingatoarele si clasificarea lor.
IV. Verificarea respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. actiuni si controale
Organizarea activitatii de prevenire a incendiilor;
Scopul prevenirii incendiilor;
Sarcinile serviciilor de urgenta-pompieri in cadrul autoapararii;
Directii si modalitati principale de actiune;
Controlul tehnic de specialitate al activitatii de apararea impotriva incendiilor.
V. Serviciile de urgenta private
1. Organizare, incadrare si atributiile specifice;
2.Obligatii si atributii privind apararea impotriva incendiilor;
3. Constituirea serviciilor de urgenta private (pompieri civili);
4. Principalele atributii ale serviciilor de urgenta private (de pompieri);
5. Organizare, incadrare si atributiile specifice.
VI. Instruirea personalului pe locurile de munca
Reguli generale de prevenire a incendiilor;
Organizarea si desfasurarea activitatii;
Organizarea instruirii personalului pe locurile de munca;
Organizarea prevenirii incendiilor la locurile de munca.
VII. Modul de comportare la foc a principalelor substante combustibile. Modul de folosire a mijloacelor de prima interventie pentru stingerea incendiilor
VIII. Incendiul si dezvoltarea acestuia. Elementele incendiului
1. Etapele dezvoltarii incendiului;
2. Notiuni generale despre incendiu;
3. Reactia de ardere si influenta ei asupra diverselor substante;
4. Efectele incendiului;
5. Dezvoltarea si propagarea incendiilor;
6. Elemente de tactica stingerii incendiilor.
IX. Masuri de aparare impotriva incendiilor (exemplu)
Asigurarea cailor de evacuare si salvare si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective;
Echiparea cu instalatii pentru detectare, semnalizare, anuntare si alarmare in caz de incendiu;
Echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor;
Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor;
Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie;
Masuri constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea si pe traseele instalatiilor utilitare;
Dotarea cu mijloace de interventie, protectie si salvare;
Cai de acces pentru interventie in caz de incendiu;
9. Protectia la foc fata de vecinatati;
Destinatii, numar de caturi si arii construite;
Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatada.
X. Instructaj de prevenirea si stingerea incendiilor
XI. Notiuni de fizica, chimie si hidraulica
XII. Prevenirea riscurilor în construcţii
XIII. Cauzele de incendiu si prevenirea lor
Combustibilitatea materialelor si elementelor de constructii
Riscul de incendiu. Categoria de pericol de incendiu
Gradul de rezistenta la foc

 

CATEGORII
/
PAGINI