Evacuarea persoanelor si reguli de comportare in caz de incendiu


Dosarul cuprinde:

Evacuarea si salvarea persoanelor din cladiri

Reguli privind evacuarea in caz de incendiu.

Limitarea si stingerea incendiului;

Organizarea evacuarii. Asigurarea cailor de evacuare si salvare si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective;

Evacuarea persoanelor;

Salvarea persoanelor.

Masuri de aparare impotriva incendiilor

Reguli de comportare

Pret: 35.00 lei

Dosarul cuprinde:

Evacuarea si salvarea persoanelor din cladiri

Reguli privind evacuarea in caz de incendiu.

Limitarea si stingerea incendiului;

Organizarea evacuarii. Asigurarea cailor de evacuare si salvare si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective;

Evacuarea persoanelor;

Salvarea persoanelor.

Masuri de aparare impotriva incendiilor

Reguli de comportare

CATEGORII
/
PAGINI