Elaborare Plan de interventie la incendiu


 1. Planul de intervenţie la incendiu are urmatoarea componenţă:
  1. Date de identificare;
  2. Planul general al unităţii;
  3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu;
  4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu;
  5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţii
  6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare

  Planul de interventie se avizeaza de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si face parte din documentatia necesara avizarii fiecarui agent economic din punct de vedere PSI.

Pret: Sună-ne pentru preț

Golește
 1. Planul de intervenţie la incendiu are urmatoarea componenţă:
  1. Date de identificare;
  2. Planul general al unităţii;
  3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu;
  4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu;
  5. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţii
  6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare

  Planul de interventie se avizeaza de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si face parte din documentatia necesara avizarii fiecarui agent economic din punct de vedere PSI.

   

  PLANUL DE INTERVENŢIE

  –        structura-cadru –

   

  Planul de intervenţie se avizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã, având drept rezultat obţinerea avizului. 

   

  1. Datele de identificare:

  – denumirea operatorului economic sau a instituţiei;

  – adresă, număr de telefon, fax, e-mail;

  – profilul de activitate.

  2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează:

  – amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă;

  – căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia;

  – reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;

  – rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie;

  – reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile;

  – reţelele de canalizare;

  – vecinătăţile.

  3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de  incendiu:

  – concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate  la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor;

  – particularităţi tactice de intervenţie pentru:

  – evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau  bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea bunurilor periclitate;

  – localizarea şi lichidarea incendiilor;

  – protecţia personalului de intervenţie;

  – protecţia vecinătăţilor;

  – înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.

  4. Forţe de intervenţie în caz de incendiu:

  – serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare);

  – servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se  cooperează (categoria, localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);

  – subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare);                                             – alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare (de exemplu,  ambulanţa);

  5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii:

  – reţele de alimentare cu apă:

  – debite;

  – presiuni;

  – amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii;

  – alte surse artificiale sau naturale de apă:

  – felul şi capacitatea acestora;

  – platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate.

  6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

  – destinaţia spaţiilor (încăperilor);

  – suprafaţa construită şi aria desfăşurată;

  – regimul de înălţime (numărul de niveluri);

  – numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total;

  – căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;

  – natura materialelor şi a elementelor de construcţii;

  – nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate;

  – instalaţiile utilitare aferente;

  – instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi  stingere a incendiilor cu care este echipată;

  – dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

 

CATEGORII
/
PAGINI