Documentatii SSM – securitatea si sanatatea in munca


OPIS:

 1. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM
 2. Decizie numire lucrator desemnat SSM
 3. Decizie periodicitate instructaj SSM
 4. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
 5. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică
 6. Program anual de instruire-testare
 7. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
 8. Plan de prevenire şi protecţie
 9. Anexa planul de prevenire si protecţie
 10. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare a lucrătorilor şi stingerea incendiilor

11. Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie

12. Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie

13. Regulament de ordine interioara

14.Instruirea introductiv-generală la angajare

15. Instruirea la locul de muncă

16.Instrucţiuni proprii SSM

17.Obligaţiile angajatorului

18.Obligaţiile lucrătorilor

19.Instrucţiune internă privind fumatul

20.Principii generale de prim ajutor

21.Prim ajutor în caz de arsuri

22.Prim ajutor în caz de electrocutare

23.Prim ajutor în caz de fracturi

24.Prim ajutor leziuni ochi

25.Prim ajutor plăgi şi bandaje

26.Prim ajutor în caz de lesin

27.Prim ajutor în caz de expunere la caldura

28.Prim ajutor la locul accidentului

29.Prim ajutor în caz de expunere la frig

30.Prim ajutor în caz de hemoragii

31.Prim ajutor în caz de traumatisme ale muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor

32.Anexă fişa postului lucrători

33.Test de verificare SSM

34.Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare

35.Componenţă trusă sanitară

 

Pret: 550.00 lei

OPIS:

 1. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM
 2. Decizie numire lucrator desemnat SSM
 3. Decizie periodicitate instructaj SSM
 4. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
 5. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică
 6. Program anual de instruire-testare
 7. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
 8. Plan de prevenire şi protecţie
 9. Anexa planul de prevenire si protecţie
 10. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare a lucrătorilor şi stingerea incendiilor

11. Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie

12. Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie

13. Regulament de ordine interioara

14.Instruirea introductiv-generală la angajare

15. Instruirea la locul de muncă

16.Instrucţiuni proprii SSM

17.Obligaţiile angajatorului

18.Obligaţiile lucrătorilor

19.Instrucţiune internă privind fumatul

20.Principii generale de prim ajutor

21.Prim ajutor în caz de arsuri

22.Prim ajutor în caz de electrocutare

23.Prim ajutor în caz de fracturi

24.Prim ajutor leziuni ochi

25.Prim ajutor plăgi şi bandaje

26.Prim ajutor în caz de lesin

27.Prim ajutor în caz de expunere la caldura

28.Prim ajutor la locul accidentului

29.Prim ajutor în caz de expunere la frig

30.Prim ajutor în caz de hemoragii

31.Prim ajutor în caz de traumatisme ale muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor

32.Anexă fişa postului lucrători

33.Test de verificare SSM

34.Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare

35.Componenţă trusă sanitară

 

 

CATEGORII
/
PAGINI