Sale!

Continut exercitii de evacuare si interventie in caz de incendiu – livrare electronica


PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

Evidenta exercitii;
Proces verbal exercitiu simulare incendiu
Proces verbal mod de comportare in caz de cutremur

Pret: 35.00 lei

PRODUSUL SE LIVREAZA ELECTRONIC

Dosarul cuprinde:

Proces verbal exercitiu simulare incendiu
Proces verbal mod de comportare in caz de cutremur
Raport privind exercitiul de interventie si evacuare in caz de situatie de urgenta
Evidenţa exercitiilor de interventie efectuate in cadrul societății
Evidenţa evenimentelor ce au avut loc in cadrul societății
Planificarea exercitiilor in domeniul situatiilor de urgenta in cadrul societății
Instrucţiuni de interventie şi de evacuare a personalului salariat, în caz de incendiu
Măsuri de apărare împotriva incendiilor
Responsabilitaţile personalului numit în structurile de apărare împotriva incendiilor
Structura organizatorică privind apărarea împotriva incendiilor
Reguli de comportare în caz de incendiu
Organizarea intervenţiei in caz de incendiu
Desfăşurarea intervenţiei in caz de incendiu
Acordarea primului ajutor
Particularitati tactice de interventie pentru localizarea şi lichidarea incendiilor
Dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu
Instrucţiuni de interventie şi de evacuare a personalului salariat
Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor
Masuri tehnico-organizatorice in vederea incadrarii in normele in vigoare

CATEGORII
/
PAGINI