P L A N U L DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ