Documentatii SSM - securitatea si sanatatea in munca

 • Documentatii SSM – securitatea si sanatatea in munca

  550.00 lei

  OPIS:

  1. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM
  2. Decizie numire lucrator desemnat SSM
  3. Decizie periodicitate instructaj SSM
  4. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
  5. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică
  6. Program anual de instruire-testare
  7. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
  8. Plan de prevenire şi protecţie
  9. Anexa planul de prevenire si protecţie
  10. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare a lucrătorilor şi stingerea incendiilor

  11. Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie

  12. Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie

  13. Regulament de ordine interioara

  14.Instruirea introductiv-generală la angajare

  15. Instruirea la locul de muncă

  16.Instrucţiuni proprii SSM

  17.Obligaţiile angajatorului

  18.Obligaţiile lucrătorilor

  19.Instrucţiune internă privind fumatul

  20.Principii generale de prim ajutor

  21.Prim ajutor în caz de arsuri

  22.Prim ajutor în caz de electrocutare

  23.Prim ajutor în caz de fracturi

  24.Prim ajutor leziuni ochi

  25.Prim ajutor plăgi şi bandaje

  26.Prim ajutor în caz de lesin

  27.Prim ajutor în caz de expunere la caldura

  28.Prim ajutor la locul accidentului

  29.Prim ajutor în caz de expunere la frig

  30.Prim ajutor în caz de hemoragii

  31.Prim ajutor în caz de traumatisme ale muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor

  32.Anexă fişa postului lucrători

  33.Test de verificare SSM

  34.Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare

  35.Componenţă trusă sanitară

   

 • Evaluarea riscurilor pentru expunerea riscurile infectiei cu noul CORONAVIRUS – personal lucrator

  150.00 lei 125.00 lei

  Evaluarea riscurilor pentru expunerea riscurile infectiei cu noul CORONAVIRUS – personal lucrator
  Evaluarea se elaboreaza dupa metoda INCDPM.
  Pretul este per post de lucru.

 • Evaluarea riscurilor pentru expunerea riscurile infectiei cu noul CORONAVIRUS – personal tesa

  150.00 lei 125.00 lei

  Evaluarea riscurilor pentru expunerea riscurile infectiei cu noul CORONAVIRUS – personal tesa
  Evaluarea se elaboreaza dupa metoda INCDPM.
  Pretul este per post de lucru.

 • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia de lucru…

  125.00 lei

  Evaluarea riscurilor pentru posturile/functii de lucru
  Evaluarea se elaboreaza dupa metoda INCDPM.
  Pretul este per post de lucru.

 • Regulament de Ordine Interioara – ROI

  35.00 lei

  Regulamentul de  Ordine   Interioara , stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii in cadrul societatii, in conformitate cu prevederile Codului Muncii – Legea nr.53/2003 si cele ale legislatiei in domeniu.

 • Set pachet Instrucţiuni proprii de securitate a muncii

  95.00 lei

  Set pachet Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru orice activitate, post de lucru, echipament de lucru:

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

  PREVEDERI COMUNE  ACTIVITĂŢII SPECIFICE ŞI CONEXE

  Exemple:

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR CU UNELTE ŞI SCULE MANUALE

  INSTRUCŢIUNI  PROPRII  DE  SECURITATE  A  MUNCII  LA UTILAJE FRIGORIFICE

  INSTRUCŢIUNI  PROPRII  DE  SECURITATE  A  MUNCII  PENTRU PERSOANE  CARE  DESFĂŞOARĂ  ŞI  ACTIVITATE  DE  ŞOFER

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA CENTRALA TERMICĂ PE GAZ

  Instrucţiuni proprii DE SECURITATE A MUNCII PENTRU personalul ADMINISTRATIV

  EXPLOATAREA  VIDEOTERMINALELOR ŞI A ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

  EXPLOATAREA APARATELOR DE BIROTICĂ

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU  MOBILIERUL DIN BIROURI

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA MANIPULAREA  MĂRFURILOR

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA DEPOZITAREA MĂRFURILOR PE RAFTURI

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA  EXPRESORUL DE CAFEA

  Instrucţiuni proprii de securitate a muncii PENTRU ACTIVITATEA DE INTRETINERE, REPARATII

  Instrucţiuni proprii de securitate a muncii la aspiratorul de praf

  Instrucţiuni proprii de SECURITATE a muncii la instalaţii de ventilare şi climatizare

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA DEPOZITAREA DOSARELOR PE RAFTURI

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA DEPLASAREA PE DRUMURILE PUBLICE

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII  LA DEPOZITAREA MATERIALELOR

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII  PENTRU FOCHIŞTII  CARE DESEVESC CENTRALA TERMICĂ PE COMBUSTIBIL SOLID

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA UTILIZAREA TRANSPALETELOR

  Instrucţiuni proprii de securitate a muncii PENTRU PERSONALUL DE CURĂŢENIE

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL DE EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA ATELIERUL MECANIC DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

  InstrucŢiuni proprii de securitate a muncii la lucrĂri de lăcĂtuŞerie, scule, dispozitive, bancuri de lucru

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRUL CU MAŞINILE DE TIP  FLEX

  Instrucţiuni proprii de SECURITATE A MUNCII la MAŞINA DE GĂURIT

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII privind ACTIVITATEA de curăţenie

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII  LA MANIPULAREA MASELOR

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE PENTRU CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR PE TIMP DE IARNĂ

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU MAGAZINER

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU AGENT DE VANZARI

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA STRUCTURI DE SERVIRE A MESEI (PREPARAREA TERMICĂ ŞI LA RECE)

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA Robotul universal pentru bucătăriI şi cofetării

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA UTILAJELE CALDE

  Instrucţiuni proprii de SECURITATE  a muncii  PENTRU LUCRUL ÎN SALA DE MESE

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU DEPOZITAREA, MANIPULAREA, SORTAREA ŞI RECEPŢIONAREA  MĂRFURILOR

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL DIN BUCĂTĂRIE

  Instrucţiuni proprii de SECURITATE  a muncii  PENTRU PERSONALUL CARE UTILIZEAZĂ  CUPTORUL CU MICROUNDE

  INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU PERSONALUL CARE UTILIZEAZĂ ECHIPAMENTE CU VIDEOTERMINALE ŞI A ECHIPAMENTE DE CALCUL

  ETC…

CATEGORII
/
PAGINI