Documente SSM

  • Anexa la fisa postului lucratori si personal TESA, cu raspunderi SSM- pentru orice functie

    3.50 lei

    Va rugam sa specificati pentru care post doriti documentele!

  • Continut instruire angajati in domeniul SSM

    85.00 lei

    Dosarul cuprinde:

    DECIZII PRIVIND:

    -INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALA;

    -INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA;

    -INSTRUIRE PERIODICA;

    GRAFIC DE INSTRUIRE;

    TEMATICI DE INSTRUIRE PENTRU TOATE FUNCTIILE DIN CADRUL SOCIETATII;

    TEMATICĂ INSTRUIRE  SECURITATE ŞI SǍNǍTATE ÎN MUNCĂ

    TEMATICĂ INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALĂ

    TEMATICĂ INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ

    TEMATICĂ INSTRUIRE PERIODICA

    MATERIAL DE INSTRUIRE

    PRINCIPII GENERALE DE PRIM AJUTOR

    TEST DE VERIFICARE SSM

  • Documentatii SSM – securitatea si sanatatea in munca

    350.00 lei

    OPIS:

    1. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM
    2. Decizie numire lucrator desemnat SSM
    3. Decizie periodicitate instructaj SSM
    4. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
    5. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică
    6. Program anual de instruire-testare
    7. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
    8. Plan de prevenire şi protecţie
    9. Anexa planul de prevenire si protecţie
    10. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare a lucrătorilor şi stingerea incendiilor

    11. Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie

    12. Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie

    13. Regulament de ordine interioara

    14.Instruirea introductiv-generală la angajare

    15. Instruirea la locul de muncă

    16.Instrucţiuni proprii SSM

    17.Obligaţiile angajatorului

    18.Obligaţiile lucrătorilor

    19.Instrucţiune internă privind fumatul

    20.Principii generale de prim ajutor

    21.Prim ajutor în caz de arsuri

    22.Prim ajutor în caz de electrocutare

    23.Prim ajutor în caz de fracturi

    24.Prim ajutor leziuni ochi

    25.Prim ajutor plăgi şi bandaje

    26.Prim ajutor în caz de lesin

    27.Prim ajutor în caz de expunere la caldura

    28.Prim ajutor la locul accidentului

    29.Prim ajutor în caz de expunere la frig

    30.Prim ajutor în caz de hemoragii

    31.Prim ajutor în caz de traumatisme ale muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor

    32.Anexă fişa postului lucrători

    33.Test de verificare SSM

    34.Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare

    35.Componenţă trusă sanitară

     

  • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia ADMINISTRATOR PATRIMONIU

    95.00 lei

    Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

    – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

    – Descrierea postului de lucru;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Fişa de masuri propuse;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Interpretarea rezultatului evaluării

  • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AGENT COMERCIAL

    95.00 lei

    Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

    – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

    – Descrierea postului de lucru;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Fişa de masuri propuse;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Interpretarea rezultatului evaluării

  • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AGENT PAZA / PAZNIC

    95.00 lei

    Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

    – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

    – Descrierea postului de lucru;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Fişa de masuri propuse;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Interpretarea rezultatului evaluării

  • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AGENT VANZARI

    95.00 lei

    Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

    – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

    – Descrierea postului de lucru;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Fişa de masuri propuse;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Interpretarea rezultatului evaluării

  • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AJUTOR BUCATAR

    95.00 lei

    Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

    – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

    – Descrierea postului de lucru;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Fişa de mǎsuri propuse;

    – Fişa de evaluare a postului de lucru;

    – Interpretarea rezultatului evaluării