Documente SSM

 • Anexa la fisa postului lucratori si personal TESA, cu raspunderi SSM- pentru orice functie

  3.50 lei

  Va rugam sa specificati pentru care post doriti documentele!

 • Continut instruire angajati in domeniul SSM

  85.00 lei

  Dosarul cuprinde:

  DECIZII PRIVIND:

  -INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALA;

  -INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCA;

  -INSTRUIRE PERIODICA;

  GRAFIC DE INSTRUIRE;

  TEMATICI DE INSTRUIRE PENTRU TOATE FUNCTIILE DIN CADRUL SOCIETATII;

  TEMATICĂ INSTRUIRE  SECURITATE ŞI SǍNǍTATE ÎN MUNCĂ

  TEMATICĂ INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALĂ

  TEMATICĂ INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ

  TEMATICĂ INSTRUIRE PERIODICA

  MATERIAL DE INSTRUIRE

  PRINCIPII GENERALE DE PRIM AJUTOR

  TEST DE VERIFICARE SSM

 • Documentatii SSM – securitatea si sanatatea in munca

  350.00 lei

  OPIS:

  1. Instrucţiune internă privind modul de efectuare a instruirilor SSM
  2. Decizie numire lucrator desemnat SSM
  3. Decizie periodicitate instructaj SSM
  4. Decizie desemnare lucrători pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
  5. Decizie desemnare persoană care efectuează instruirea la locul de muncă şi periodică
  6. Program anual de instruire-testare
  7. Tematici anuale de instruire in domeniul SSM
  8. Plan de prevenire şi protecţie
  9. Anexa planul de prevenire si protecţie
  10. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent. Măsuri de evacuare a lucrătorilor şi stingerea incendiilor

  11. Lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie

  12. Anexa I din HG1048/2006 privind echipamentul individual de protecţie

  13. Regulament de ordine interioara

  14.Instruirea introductiv-generală la angajare

  15. Instruirea la locul de muncă

  16.Instrucţiuni proprii SSM

  17.Obligaţiile angajatorului

  18.Obligaţiile lucrătorilor

  19.Instrucţiune internă privind fumatul

  20.Principii generale de prim ajutor

  21.Prim ajutor în caz de arsuri

  22.Prim ajutor în caz de electrocutare

  23.Prim ajutor în caz de fracturi

  24.Prim ajutor leziuni ochi

  25.Prim ajutor plăgi şi bandaje

  26.Prim ajutor în caz de lesin

  27.Prim ajutor în caz de expunere la caldura

  28.Prim ajutor la locul accidentului

  29.Prim ajutor în caz de expunere la frig

  30.Prim ajutor în caz de hemoragii

  31.Prim ajutor în caz de traumatisme ale muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor

  32.Anexă fişa postului lucrători

  33.Test de verificare SSM

  34.Lista internă de acordare a materialelor igienico – sanitare

  35.Componenţă trusă sanitară

   

 • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia ADMINISTRATOR PATRIMONIU

  95.00 lei

  Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

  – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

  – Descrierea postului de lucru;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Fişa de masuri propuse;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Interpretarea rezultatului evaluării

 • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AGENT COMERCIAL

  95.00 lei

  Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

  – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

  – Descrierea postului de lucru;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Fişa de masuri propuse;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Interpretarea rezultatului evaluării

 • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AGENT PAZA / PAZNIC

  95.00 lei

  Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

  – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

  – Descrierea postului de lucru;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Fişa de masuri propuse;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Interpretarea rezultatului evaluării

 • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AGENT VANZARI

  95.00 lei

  Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

  – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

  – Descrierea postului de lucru;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Fişa de masuri propuse;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Interpretarea rezultatului evaluării

 • Evaluarea riscurilor pentru postul/functia AJUTOR BUCATAR

  95.00 lei

  Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala – identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat;

  – Are rolul de a identifica riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, riscurile pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, amenajarea locurilor de muncă. Se stabilesc consecinţele, gravitatea, probabilitatea precum şi nivelul de risc global pe locuri de muncă, cu completarea fişei de măsuri propuse.

  – Descrierea postului de lucru;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Fişa de mǎsuri propuse;

  – Fişa de evaluare a postului de lucru;

  – Interpretarea rezultatului evaluării

CATEGORII
/
PAGINI