Calitate


Societatea noastră oferă consultanţă si materiale de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.) şi în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă (protecţia muncii – SSM) prin elaborarea următoarelor documentatii:

 

I. DOCUMENTAŢIILE PSI:

1. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
2. Decizii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
3. Organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei civile);
4. Planuri de evacuare şi organizare PSI, instrucţiuni PSI, indicatoare semnalizare, fise instruire;
5. Elaborarea Planului de Interventie in vederea avizarii acestuia de catre ISU.
etc.

 

II. DOCUMENTATII PROTECTIE CIVILA

1. Costituirea celulei de urgenta;
2. Decizii protecţie civila;
3. Plan de alarmare.
etc.

 

III. DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (PROTECŢIA MUNCII)

1. Dispoziţii SSM si instrucţiuni interne;
2. Elaborarea de instrucţiuni proprii SSM;
3. Elaborarea planurilor de prevenire şi protecţie si de acţiune in caz de pericol grav si iminent;
4. Întocmirea materialelor privind activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (grafice, tematici de instruire), etc.

 

IV. EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE PENTRU POSTURILE DE LUCRU (asistent manager, îngijitor, etc.)

1. Evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
2. Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire;
3. Propunerea măsurilor de diminuare sau eliminare a factorilor de risc.

 

V. Servicii RSVTI autorizat – prestam urmatoarele servicii:

– toate demersurile autorizarii functionarii echipamentelor sub presiune si de ridicat;
– instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire a echipamentelor;
– intocmirea instructiunilor de exploatare a echipamentelor sub presiune si de ridicat;
– examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionării echipamentelor;
– desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor prevazute in prescriptiile ISCIR.

 

Echipamentele ce necesita autorizare sunt urmatoarele: recipiente sub presiune, stivuitoare, elevatoare, transpalete, macarale, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat, poduri rulante si alte mecanisme de ridicat; cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte.

 

Documentaţiile, materialele si tipizatele sunt detaliate si adaptate după ultimele reglementari in vigoare respectand toate condiţiile cerute de către inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta si din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca.